Wielu małżonków, którzy czują, że w ich związku dzieje się coś złego, zastanawia się nad rozwodem. Ciągłe kłótnie o drobiazgi są bardzo męczące nie tylko dla małżonków, ale również dla ich dzieci i pozostałych członków rodziny. Warto jednak pamiętać, że rozwód jest ostatecznością, a polskie prawo przewiduje również rozwiązane pośrednie jakim jest separacja.

Cele separacji

W separacji najwązniejsze jest aby małżonkowie dogadali się.Separacja ma na celu wspomaganie małżonków w dogadaniu się. Niejednokrotnie taki „odpoczynek” od siebie daje czas, aby oboje partnerzy przemyśleli, co tak naprawdę w ich związku jest złe. Często bowiem kłótnie o przesoloną zupę, późne powroty z pracy czy inne drobiazgi to jedynie wierzchołek góry lodowej. Umiejętnie wykorzystany czas separacji może pomóc naprawić związek małżeński.

Separacja to również dobry sposób na poradzenie sobie z problemami takimi jak zdrada. Kiedy zdradzony człowiek nie potrafi poradzić sobie z mieszkaniem i codziennym funkcjonowaniem w pobliżu małżonka, który zdradził, separacja daje czas na uspokojenie emocji i podejście do wszystkiego z dystansem. Takie czasowe rozstanie niekiedy ratuje związek, ale bywa także, że jest wstępem do rozwodu.

Rodzaje separacji

Jeśli chodzi o wysokość świadczeń, jest ona uwarunkowana funkcjonującą w polskim prawie generalną przesłanką, mówiącą, że dziecko ma prawo do poziomu życia zbliżonego do poziomu życia rodziców, co oczywiście nie oznacza, że dobrze sytuowany ojciec dziecka ma obowiązek płacić alimenty na dziecko w wysokości równej jego dochodom, ale jedynie zapewnić podobny status materialny. Z kolei ani niskie dochody, ani status osoby bezrobotnej nie stanowią podstawy do zwolnienia z płacenia alimentów na małoletnie dzieci. Wysokość alimentów może podlegać zmianie, nie jest bowiem ustalona raz na zawsze. Wraz ze zmianą potrzeb dziecka można wystąpić o podwyższenie ich wysokości, a w przypadku znaczącego pogorszenia się poziomu życia świadczącego alimenty, o ich obniżenie.

Warto pamiętać

Warto pamiętać, że separacja małżeńska nie zawsze prowadzi prostą drogą do pogodzenia się. Nierzadko okres ten traktowany jest jako swoista próba, która ma odpowiedzieć na pytanie „Czy dam sobie radę bez żony/męża?”, albo udowodnienie, że „Nie dasz sobie rady beze mnie”. Wykorzystywanie instytucji separacji w ten sposób może doprowadzić do zupełnie odwrotnych skutków niż zamierzone i warto się z tym liczyć, zanim podejmie się decyzję o rozstaniu.

Przy okazji omawiania separacji, warto podkreślić, że instytucja ta działa na terenie wielu państw. W niektórych z nich, tak jak w przypadku Polski, jest to czas dla małżonków, który powinien zostać wykorzystany na poprawienie stosunków w związku. W innych, jak np. we Francji, separacja jest traktowana jako swoisty wstęp do rozwodu. Przed orzeczeniem ostatecznego rozwiązania związku małżeńskiego francuskie sądy dają czas małżonkom na przemyślenia – obowiązkową separację. Jeśli nie przyniesie ona pogodzenia się pary, kolejna rozprawa prowadzi do prawnego zakończenia związku.

Dla osób wierzących dobrym rozwiązaniem zamiast rozwodu jest separacja.Mówiąc o separacji warto zaznaczyć jeszcze jedną kwestię, dość istotną dla osób wierzących. Należy wiedzieć, że religia katolicka nie uznaje rozwodów. W świetle prawa kanonicznego małżeństwo zawarte przed przedstawicielem Kościoła jest nierozerwalne i obowiązuje od wyrażenia zgody na nie, aż do śmierci jednego ze współmałżonków. Wprawdzie prawo kanoniczne posiada furtkę jaką jest unieważnienie małżeństwa, ale uzyskanie go jest bardzo skomplikowane i wymaga wielu starań. Aby małżeństwo zostało unieważnione konieczne jest spełnienie wielu warunków, których większość par chcących wziąć rozwód państwowy nie spełnia. W takim wypadku, wiele wierzących osób ma poważny problem z podjęciem decyzji o rozwodzie.

Dlatego warto wyraźnie zaznaczyć, że w prawie kanonicznym również istnieje pojęcie separacji małżeńskiej. Dzięki temu rozwiązaniu w przypadku, kiedy w związku źle się dzieje można zastosować tę furtkę, gdyż separacja nie zrywa związku małżeńskiego. Wielce istotne jest również to, aby w żadnym razie nie deprecjonować znaczenia adwokatów. Być może nie zawsze stać nas na usługi prawnicze, ale pamiętajmy o tym, że adwokat jest niesamowicie pomocny. Może uchronić nas od wielu problemów, które w konsekwencji kosztowałyby nas naprawdę sporo. Zarówno czasu, nerwów, jak i pieniędzy. Ogólnie separacja nie jest prostym tematem, więc prawnik jest w wielu przypadkach konieczny.