Między separacją a rozwodem jest wiele różnic, ale jedna z nich okazuje się być kluczową do uzyskania odpowiedzi na pytanie ”Dlaczego separacja, a nie rozwód?”. Tą cechą jest sam cel separacji – ma ona ratować związek, co jest przeciwne do założenia rozwodu, który przypieczętowuje prawnie rozpad małżeństwa.

Kiedy warto postawić na separację?

W polskim prawie separacja to czas przeznaczony na „naprawę” związku. Małżonkowie mieszkają osobno, prowadzą osobne gospodarstwa domowe, ale równocześnie mają czas na przemyślenie co jest dla nich naprawdę ważne. Warto pamiętać, że separacja ma sens tylko wtedy, gdy są jakiekolwiek, choćby bardzo nikłe, szanse i chęci na utrzymanie małżeństwa. Jeśli ich brakuje, to separacja prawna jest zupełnie bezcelowa.

Jeśli separacja nie pomoże?

Separacja daj czas na przemyślenie problemów i wyciszenie emocji.Okres separacji to czas przeznaczony na wyciszenie emocji i rozumowe podejście do wszelkich problemów, które pojawiły się w związku. Jeśli okazuje się, że rozpad małżeństwa jest już tak głęboki, że nie ma co „sklejać”, wtedy lepszym rozwiązaniem niż separacja jest rozwód, który przerywa całkowicie małżeństwo i związane z nim skutki prawne. Należy pamiętać, że rozpad małżeństwa i rodziny nigdy nie jest dobry, ale bywają sytuacje, że rozwiązanie małżeństwa jest lepsze niż trwanie w toksycznym związku.

Separacja – jako rozwód

W polskim prawie separacja jest czasem danym małżonkom na poprawę ich wzajemnych stosunków, jednakże w niektórych wypadkach separacja orzeczona przez sąd jest traktowana jak rozwód. O ile w prawie świeckim istnieje instytucja rozwodu, o tyle w prawie kościelnym rozwodów nie ma. Zawierając związek sakramentalny małżonkowie deklarują „wierność, miłość i uczciwość małżeńską, aż do śmierci”. Jeśli, z różnych powodów, związek się rozpada nie ma możliwości zerwania go – jako sakramentu. Separacja orzeczona sądownie nie zrywa małżeństwa, które według Kościoła jest nierozerwalne, ale równocześnie zwalnia małżonków z części obowiązków prawnych związanych z małżeństwem w rozumieniu Kodeksu Rodzinnego. Tym samym daje furtkę do rozpoczęcia samodzielnego życia małżonkom.

Dlaczego warto decydować się na separację?

Separacja to czas dany małżonkom na przemyślenie swoich problemów i próbę odbudowania związku. Okres ten pozwala naprawić wiele błędów, ale czasami bywa wstępem do rozwodu. Niemniej jednak jeśli istnieje choćby cień szansy na naprawę związku małżeńskiego, warto z niego korzystać.

Czas na wyciszenie emocji

Wiele związków rozpada się z powodu zdrady małżonka lub krzywdzenia go w jakikolwiek inny sposób. Decyzja o rozwodzie podejmowana jest nierzadko w emocjach, a jak wiadomo nerwy i złość nie są najlepszymi doradcami. Dlatego też w polskim prawie powstała instytucja separacji, której zadaniem jest odseparowanie od siebie małżonków mające na celu m.in. wyciszenie emocji. Czas spędzony osobno pozwala każdemu ze współmałżonków uspokoić się i przygotować na kolejny krok jakim jest przemyślenie, podjętych w emocjach, decyzji.

Separacja – naprawdę warto

Podjąć decyzję o rozwodzie jest dość łatwo. Jest to bowiem swego rodzaju ucieczka od wszelkich kłopotów w związku. Znacznie trudniejszym wyborem jest postawienie na rodzinę i małżeństwo oraz walka o utrzymanie tego, co już się posiada. Dlatego warto zaznaczyć, że separacja jest dla ludzi, którzy chcą walczyć o siebie i swój związek. Podczas trwania tej rozłąki można wyciszyć się, przemyśleć wiele spraw, porozmawiać na spokojnie ze współmałżonkiem, czy poprosić o pomoc psychologa. Małżeństwo i rodzina są bardzo ważne i warto próbować je ratować, a separacja to jeden z środków, który może pomóc.