Separacja to bardzo ważna życiowa decyzja, na którą decyduje się część małżonków z różnych powodów. Niektórzy nie uznają rozwodów i dlatego wybierają separację, inni chcą w ten sposób spróbować ratować swoje małżeństwo. Koszty ponoszone podczas separacji uzależnione są od tego na jaką formę separacji decyduje się para.

Separacja nieformalna

W przypadku separacji nieformalnej żadne ze współmałżonków nie ponosi kosztów dotyczących stricte separacji. Separacja nieformalna jest umową, najczęściej słowną, zawieraną pomiędzy małżonkami. Ponieważ nie wymaga żadnych formalności, nie wiąże się również z kosztami.

Separacja formalna

Separacja formalna polega na urzędowym ustanowieniu separacji między małżonkami. Decyzję w tej kwestii podejmuje sąd, dlatego też ustalenie separacji między małżonkami związane jest z pewnymi kosztami.

Adwokat – małżonkowie chcący uzyskać sądowe orzeczenie o separacji zazwyczaj decydują się na skorzystanie z usług adwokata. Opłata za poradę prawną, sporządzenie pozwu separacyjnego oraz przedstawicielstwo w sądzie jest określana indywidualnie w zależności od cennika w wybranej kancelarii prawnej.

Opłata sądowa od wniosku o separacje może wynosić 100 lub 600 złotych.Koszty sądowe w sądzie I instancji – w większości przypadków separacja jest orzekana podczas jednej rozprawy, aczkolwiek nie zawsze. Opłata sądowa w przypadku rozprawy separacyjnej różni się w zależności od rodzaju pozwu. Jeśli małżonkowie wnoszą o separację wspólnie wtedy opłata stała od wniosku wynosi 100 zł. W przypadku pozwu o separację sporną opłata wzrasta do wysokości 600 zł.

Koszty sądowe w sądzie II instancji – w przypadku spraw apelacyjnych opłaty w sądzie II instancji są jednakowe jak w I instancji.

Więcej informacji

Jeśli sprawa o orzeczenie separacji jest połączona z innymi wnioskami bądź jest szczególnie skomplikowana koszty sądowe mogą dodatkowo wzrosnąć.

Jeśli wniosek o separację zawiera:

  • orzeczenie eksmisji współmałżonka – dodatkowa opłata wynosi 200 zł;
  • podział mieszkania do użytkowania – dodatkowa opłata wynosi 100 zł;
  • podział majątku – dodatkowa opłata wynosi do 1000 zł;
  • orzeczenie o alimentach dla współmałżonka – opłata do 5% ich rocznej wysokości;
  • koszty stawiennictwa świadków;
  • koszty opinii biegłych.

Koszty opłat sądowych są stałe, jednak warto dokładnie zapoznać się z cennikiem przed złożeniem wniosku. Informacje o wysokości opłat można uzyskać od adwokata lub w oddziale sądu.