Separacja często jest utożsamiana z okresem tuż przed rozwodem. Nierzadko tak właśnie jest, aczkolwiek nie zawsze. Przed podjęciem decyzji o separacji warto wiedzieć o kilku najważniejszych rzeczach z nią związanych.

Separacja oficjalna i nieformalna

W pierwszej kolejności należy wiedzieć, że istnieją dwie formy separacji: oficjalna i nieformalna. Nieformalna polega na dobrowolnych uzgodnieniach współmałżonków o czasowym rozstaniu. Ten rodzaj separacji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Zupełnie inaczej jest w przypadku separacji oficjalnej. Jeśli małżonkowie chcą uzyskać dokument poświadczający fakt separacji muszą złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. W takim wypadku sprawa separacyjna rozpatrywana jest przez sąd. Oficjalne zasądzenie separacji pociąga za sobą wiele skutków prawnych.

Pozew o separację

Do orzeczenia separacji konieczne jest złożenie pozwu do sądu.W przypadku formalnej separacji, podobnie jak w przypadku rozwodu, konieczny jest wniosek złożony w sądzie. Warto wiedzieć, że pozew separacyjny znacznie różni się od pozwu rozwodowego. Przede wszystkim pozew o separację może złożyć zarówno małżonek winny rozpadu związku jak i małżonek niewinny. W przypadku kiedy jedno z małżonków wnioskuje o separacje a drugie o rozwód, orzeczenie sądu jest zależne od sytuacji w związku. Sędzia może przychylić się do wniosku rozwodowego wtedy, gdy uzna, że przedstawione dowody uzasadniają taką decyzję. Jeśli pozew o rozwód zostanie oddalony, nie oznacza to równoczesnego oddalenia wniosku o separację, który jest rozpatrywany osobno.

Rozprawa separacyjna

Orzeczenie formalnej separacji odbywa się podczas rozprawy sądowej. Sędzia decyduje czy pozew wniesiony przez jednego lub oboje małżonków ma podstawy prawne i orzeka separację. Formalna separacja pociąga za sobą ściśle określone skutki prawne.

Skutki prawne oficjalnej separacji

Orzeczenie sądowe separacji wiąże się z ustalonymi w polskim prawie skutkami. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że formalna separacja nie oznacza całkowitego rozwiązania związku małżeńskiego. Małżonkowie w zależności od sytuacji materialnej mogą ubiegać się o alimenty dla siebie od strony przeciwnej, nie muszą przestrzegać obowiązków małżeńskich. Podczas rozprawy separacyjnej regulowane są również sprawy majątkowe. Od momentu wydania orzeczenia ustaje wspólnota majątkowa, a każde z małżonków zaczyna życie na własny rachunek. Na wniosek małżonków sąd może również dokonać podziału majątku, a w przypadku wspólnej nieruchomości ustalić warunki korzystania z niej. Warto jednak pamiętać, że podczas separacji małżeństwo nadal formalnie trwa, tym samym małżonkowie nie mogą wchodzić w nowe związki czy też nie mają prawa do zmiany nazwiska.

Odwołanie separacji

Separacja, nawet ta orzeczona formalnie przez sąd, jest, prawnie, rozwiązaniem czasowym. W praktyce oznacza to, że na zgodny wniosek obojga małżonków, sąd może zdecydować o przerwaniu takiego stanu, niezależnie od okresu trwania separacji.

Separacja a sytuacja prawna dzieci

W przypadku orzeczenia separacji, podobnie jak w przypadku rozwodu, sąd podejmuje również decyzję dotyczącą małoletnich dzieci. Na wniosek stron ustalane sądownie jest prawo do opieki nad dziećmi, określa się miejsce ich pobytu, miejsce, czas i formę kontaktów z drugim rodzicem. Ponadto rodzic opiekujący się dzieckiem może wnieść sprawę do sądu o ustalenie wysokości alimentów dla dziecka.

Separacja a wiara katolicka

Na koniec warto zaznaczyć, że w przypadku osób wierzących, które nie uznają rozwodu, separacja może okazać się najlepszym wyjściem. Kościół bowiem uznaje ten sposób formalnego rozdzielenia małżonków, w przeciwieństwie do rozwodu.