Wielu małżonkom wydaje się, że sądowe orzeczenie separacji wiąże się z koniecznością opuszczenia mieszkania przez jednego z małżonków. Wcale tak nie jest. Podczas orzekania o separacji sąd ma obowiązek w wyroku orzec o sposobie korzystania z domu. Jeśli jedno z małżonków chce, aby współmałżonek się wyprowadził, może wnioskować o eksmisję.

Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania

Sąd może orzec o sposobie korzystania z mieszkaniaNależy wiedzieć, że orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie jest równoznaczne z podziałem majątku. Takie orzeczenie nie musi odnosić się do mieszkania będącego własnością któregokolwiek z małżonków, ale może dotyczyć również mieszkania wynajmowanego. Orzeczenie takie należy traktować jako tymczasowe rozwiązanie problemu mieszkaniowego małżonków.

Podział mieszkania a podział majątku dorobkowego

Należy wiedzieć, że orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania nie jest równoznaczne z podziałem majątku. Takie orzeczenie nie musi odnosić się do mieszkania będącego własnością któregokolwiek z małżonków, ale może dotyczyć również mieszkania wynajmowanego. Orzeczenie takie należy traktować jako tymczasowe rozwiązanie problemu mieszkaniowego małżonków.

Podział mieszkania

Sąd orzekając podział mieszkania wskazuje optymalny sposób korzystania z lokalu tak, aby małżonkowie jak najmniej przeszkadzali sobie w egzystowaniu pod jednym dachem. Najczęściej dokładnie określa jakie pomieszczenia mają zająć małżonkowie, a z których mogą korzystać wspólnie. Ponadto w orzeczeniu zazwyczaj znajdują się również zapisy mówiące o zachowaniach podczas wspólnego mieszkania np. żadne z małżonków nie może sprowadzać osób trzecich do domu bez uprzedniej zgody drugiego małżonka czy współuczestniczenie w nakładach na lokum.